Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, firma Tankwagon Sp. z o.o., otrzymała certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Wydany certyfikat jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011. Certyfikat został wydany na maksymalny możliwy okres pięciu lat – do 8.10.2026

 

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie