Kadra

Jan Schröder – Prezes Zarządu

Przemysław Korwiel – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. technicznych

 • Zarządzanie sprzedażą i techniką,
 • Pełnomocnik ECM,
 • Doradca RID,
 • Reprezentacja Spółki w Izbach Handlowych.
 • e-mail: pkorwiel@tankwagon.pl

 

Sławomir Tubek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor handlowy

 • Przygotowywanie ofert i zapytań handlowych,
 • Nadzór nad prawidłowością zawieranych umów,
 • Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji handlowej,
 • e-mail: stubek@tankwagon.pl

 

Agnieszka Matejska-Sromek – Dyrektor biura

 • Asystent Zarządu,
 • Finanse i księgowość,
 • Marketing firmy,
 • Zarządzanie umowami dzierżawy wagonów.
 • e-mail: amatejska@tankwagon.pl

 

Katarzyna Sikucińska - Kierownik ds. finansowych i administracji

 • Koordynacja i nadzór działań finansowych,
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • Koordynacja i nadzór zagadnień kadrowych,
 • e-mail: ksikucinska@tankwagon.pl

 

Marzena Komrowska – Specjalista ds. handlu i marketingu

 • Zapytania i oferty handlowe,
 • Spedycja wagonowa,
 • Nadzór nad umowami dzierżawy wagonów,
 • Nadzór nad stroną www,
 • Marketing firmy.
 • e-mail: mkomrowska@tankwagon.pl

Joanna Szkodzińska – Specjalista ds. obsługi i administracji sprzedaży

 • Wystawienie faktur,
 • Wspieranie w kwestiach administracyjnych Działu Sprzedaży,
 • Administracja dokumentów.
 • e-mail: jszkodzinska@tankwagon.pl

Magdalena Batruch – Specjalista ds. administracyjnych

Bartłomiej Hutny – Specjalista ds. technicznych

 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • e-mail: bhutny@tankwagon.pl

 

Andrzej Matejski – Specjalista ds. technicznych

 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • e-mail: amatejski@tankwagon.pl

 

Anna Młynarczak - Specjalista ds. systemu utrzymania wagonów, Pełnomocnik ECM

 • Prowadzenie dokumentacji ECM,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Zarządzanie częściami zamiennymi.
 • e-mail: amlynarczak@tankwagon.pl

Krzysztof Skoneczny – Specjalista ds. technicznych

 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • e-mail: kskoneczny@tankwagon.pl

 

Andrzej Chromik – Specjalista ds. taboru kolejowego

 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • e-mail: achromik@tankwagon.pl

 

Ewa Marcula - Palica - Księgowa

 • e-mail: emarcula-palica@tankwagon.pl