Kadra

Jan Schröder – Prezes Zarządu

Sławomir Tubek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor handlowy

 • Przygotowywanie ofert i zapytań handlowych,
 • Nadzór nad prawidłowością zawieranych umów,
 • Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji handlowej,
 • e-mail: stubek@tankwagon.pl

Katarzyna Sikucińska – Kierownik ds. finansowych i administracji

 • Koordynacja i nadzór działań finansowych,
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • Koordynacja i nadzór zagadnień kadrowych,
 • e-mail: ksikucinska@tankwagon.pl

Marzena Komrowska – Specjalista ds. handlu i marketingu

 • Zapytania i oferty handlowe,
 • Spedycja wagonowa,
 • Nadzór nad umowami dzierżawy wagonów,
 • Nadzór nad stroną www,
 • Marketing firmy.
 • e-mail: mkomrowska@tankwagon.pl

Joanna Szkodzińska – Specjalista ds. obsługi i administracji sprzedaży

 • Wystawienie faktur,
 • Wspieranie w kwestiach administracyjnych Działu Sprzedaży,
 • Administracja dokumentów.
 • e-mail: jszkodzinska@tankwagon.pl

Anna Młynarczak – Specjalista ds. systemu utrzymania wagonów, Pełnomocnik ECM

 • Prowadzenie dokumentacji ECM,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Zarządzanie częściami zamiennymi.
 • e-mail: amlynarczak@tankwagon.pl

Krzysztof Skoneczny – Specjalista ds. technicznych

 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • e-mail: kskoneczny@tankwagon.pl

Andrzej Chromik – Specjalista ds. taboru kolejowego

 • Rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Współpraca z warsztatami i klientami,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • e-mail: achromik@tankwagon.pl