Projekt NCBR

           

Projekt
“Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu wagon – otoczenie.”
Projekt realizowany w konsorcjum Katedrą Eksploatacji Systemów Technicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Cele projektu
Opracowanie rozwiązania wsparcia pracowników Tankwagon pozwalającego w sposób proaktywny diagnozować stan wagonów i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu. Utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji taboru. Kompleksowe oraz zintegrowane rozwiązanie umożliwi poprawę efektywności pracy i niższe koszty usług.

Planowane efekty
Praktycznym efektem realizacji projektu jest stworzenie narzędzia do optymalizacji polityki utrzymania taboru kolejowego, potrafiącego wykorzystać informacje o stanie komponentów i systemów w celu zdefiniowania optymalnej polityki utrzymania taboru kolejowego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 790 810,29 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 003 895,60 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe.