Tabor

Lekkie produkty naftowe

Zas, typ: J406Rb, cysterna 61 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zaes, typ: MB-88, cysterna 88 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L88-A8, cysterna 88 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85d-F7/WG, cysterna 85,5 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85-F7/WG, cysterna 85,2 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85-CH6, cysterna 85 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85-D8, cysterna 85 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85k-F7/WG, cysterna 85 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85-F7, cysterna 85 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L85-F6, cysterna 85 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L84-F7, cysterna 84 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zacs, typ: MB540-671, cysterna 83 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zacs, typ: MB540-750, cysterna 83 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L83-F7, cysterna 83 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L82-F6, cysterna 82 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L81-F6, cysterna 81,4 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: MB54, cysterna 77 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L77-HR8, cysterna 77 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: MB54/M, cysterna 77 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: MB54-760, cysterna 76 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L75-HR8 , cysterna 75 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L73-F8, cysterna 73 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: L63-D5, cysterna 63 m³, do transportu lekkich produktów naftowych

Zaes, typ: 9-343.2, cysterna 61,3 m³, ogrzewana, do transportu lekkich produktów naftowych

Zas, typ: 406 Rb, cysterna 61 m³, do transportu lekkich produktów naftowych